Pomagamy w wyborze najlepszego sprzętu dla pracowni edukacyjnych.
Sprawimy, że twoja klasa będzie naprawdę nowoczesna!

Kim jesteśmy?

Świadczymy usługi związane z projektowaniem, dostawą i wdrażaniem systemów audiowizualnych. Nasz zespół tworzą ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży AV. Współpracujemy z firmami NEC Display Solutions, Microsoft, EXTRON, Edbak, Chef, Panopto.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na oferowanie kompleksowych rozwiązań. Wszystkie projekty realizujemy wspólnie z użytkownikami, rozpoczynając od stworzenia koncepcji, poprzez zaprojektowanie rozwiązania, instalację urządzeń a kończąc na adaptacji przestrzeni i pomieszczeń.

W naszych projektach oferujemy i wdrażamy najnowsze dostępne systemy multimedialne tak, aby stworzyć m. in. nowoczesne centra oraz sale szkoleniowe i konferencyjne.

Wdrożenia obejmujemy pełną opieką serwisową oraz wsparciem technicznym dostosowanym do wymagań naszych Klientów.

Merytorycznie wspiera nas Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach zawartego porozumienia o współpracy.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Ośrodek powstał w 1991 roku i od początku istnienia uczestniczył we wszystkich ważnych programach, które miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Doradzają nam:

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Konsultant Microsoft dla Edukacji i trener w programie Microsoft Innovative Educator. Trener w programie Apple Professional Development. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. 

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć - m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN - epodreczniki.pl (w części dotyczącej programowanie dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki. 
Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Wojciech Kosek - Field Sales Engineer CSEE Przedstawicielstwa NEC Display Solutions w Polsce.

Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej. Od 2004 roku czynny dziennikarz IT. Autor wielu artykułów z dziedziny technologii wyświetlania obrazu w prasie drukowanej oraz elektronicznej. W wielu tytułach występuje jako ekspert. Dodatkowo występuje jako prelegent na wielu branżowych konferencjach, spotkaniach biznesowych oraz forach.
Od 2007 roku zawodowo związany z japońskim producentem monitorów i projektorów: NEC Display Solutions. Obecnie odpowiedzialny za kwestie technologiczne związane z produktami NEC w całym rejonie Central South East Europe. W ramach korporacji członek europejskiej grupy roboczej odpowiedzialnej za tworzenie i rozwój najbardziej zaawansowanych produktów NEC, w tym specjalistycznych monitorów graficznych i medycznych oraz wielkoformatowych. Posiada ekspercką wiedzę w kwestiach technologii wyświetlania obrazu. Bierze udział w opiniowaniu i tworzeniu największych inwestycji IT/AV z zakresu produktów NEC w Polsce.

W branży IT powszechnie oceniany jako ponadprzeciętny trener i szkoleniowiec w tematyce związanej z wyświetlaniem obrazu

Maciej Dziadowiec – właściciel firmy MD-Solutions

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i były jej pracownik. Od 1991 roku związany z branżą informatyczną w przedsiębiorstwach tworzących oprogramowanie do zarządzania (CDN, COMARCH, MATRIX.PL, Soneta). W firmie NEC Display Solutions był konsultantem ds. klientów korporacyjnych. Obecnie zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów audiowizualnych głównie dla muzealnictwa i szkół wyższych. Zajmuje się również popularyzowaniem zaawansowanych rozwiązań i systemów do zarządzania informacją i reklamą cyfrową - Digital Signage. Współzałożyciel i sekretarz generalny Stowarzyszenia Polish Digital Signage Association, w którym pełnił również funkcję członka zarządu.

Partnerzy

 

Nowoczesna Klasa 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie JW Studio